פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Issues

For support requests.

 Emergency

For support requests

 Sales Department

For adding services

 Billing Department

For billing questions

 Abuse

Receives, validates, and acts upon reports of abuse of service

 Suspicious Activity

For Future Reference